สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ซี.เค.โม แอนด์ ซาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พันธุ์ทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลำโพงรถยนตร์/ลำโพงกลางแจ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พันธุ์ทิพย์ อินทรัตน์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-5988891
 • อีเมล์
 • skyphone_hyt@hotmail.co.th