สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0223557000689
 • ธนภคมน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซูเลียน แก่งหางแมว เอเยนซี่
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46900
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภค บริโภคเพื่อสุขภาพซูเลียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP,Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนภคมน แซ่เล้า
 • ธนภคมน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863235933
 • เบอร์มือถือ
 • 0863225933
 • อีเมล์
 • ZHULIAN.tryd@gmail.com