สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ดวงใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดวงใจ ภารา
 • ดวงใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0808831947
 • เบอร์มือถือ
 • 0808831947
 • อีเมล์
 • Doungjaipara0808831947@gmail.com