สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1500900022381
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรบ้านพิมพ์ใจ
 • ปพิชญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรดับกลิ่นในรองเท้า,เข็มขัดประคบแก้ปวด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • NIA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปพิชญา สุนันติ
 • ปพิชญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0830897293
 • เบอร์มือถือ
 • 0897588091
 • อีเมล์
 • papitz6829@gmail.com