สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท 42 เนเจอรัล รับเบอร์ จำกัด
 • คุณัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • คุณัญญา แก้วหนู
 • คุณัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7615180
 • อีเมล์
 • 42naturairubber@gmail.com