สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท รับเบอส์ อินโนเทค จำกัด
 • ธีระวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิด จัดจำหน่าย สินค้าแปรรูปจากยางพารา สินค้าหลักคือ แผ่นยางรองส้นเท้า Heelsoother
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีระวัฒน์ เพชร์ดี
 • ธีระวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 094-593-2408
 • อีเมล์
 • ol_le@hotmail.com