สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Tukpak by LungJu
 • วรโชติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมะพร้าวนมสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ครอบครัว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วรโชติ แขวงเมฆ
 • วรโชติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0837903688
 • เบอร์มือถือ
 • 0837903688
 • อีเมล์
 • Anchana02021986@hotmail.com