สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.เอ็น.บี.ฮอลิเดย์
 • กฤษชาณัฏฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการนำเที่ยวและขนส่งสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-833352
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ ร.ต. กฤษชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ
 • กฤษชาณัฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-833352
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5445591
 • อีเมล์
 • kritchanat007@hotmail.com