สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงเรียนเชียงใหม่สปา
 • อาทิตยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การศึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อาทิตยา กันธะวงษ์
 • อาทิตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-284092
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5166359
 • อีเมล์
 • info@cmspaacademy.com