สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เยี่ยนจือเป่า
 • สุบงกช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุบงกช ศรีตะนัย
 • สุบงกช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0883993412
 • อีเมล์
 • t.pangme@gmail.com