สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัญญ์ บิวตี้ เฮิร์บ
 • กัญญ์ภัสสร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เวชสำอาง เครื่องสำอาง สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี
 • กัญญ์ภัสสร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086 6123774
 • เบอร์มือถือ
 • 0866123774
 • อีเมล์
 • p.suttida@gmail.com