สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นงนภัส รถเช่า
 • ถนอมศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รถตู้ เก๋ง โฟร์วิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ถนอมศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 • ถนอมศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0842224734
 • อีเมล์
 • tanomsak.sri@hotmail.com