สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรม
 • รุ่งนภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รุ่งนภา แฉ่งทอง
 • รุ่งนภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0979243692
 • เบอร์มือถือ
 • 0863370529
 • อีเมล์
 • karnphitcha@gmail.com