สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กานต์ธิดา ผ้าไทย
 • กานต์ธิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูป ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กานต์ธิดา มุตตะโยธี
 • กานต์ธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-4380319
 • อีเมล์
 • Kantida282@gmail.com