สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100248934
 • ชื่อธุรกิจ
 • Konnected Android
 • ภวัต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โทรศัพท์มือถือและเครื่องมืสื่อสารนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • CE 0700
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภวัต ภิญญ์ญาพัช
 • ภวัต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054646089
 • เบอร์มือถือ
 • 0902399163
 • อีเมล์
 • z7yklon@aol.com