สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Aek Accessory
 • นิวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอุปกรณ์กล้อง,สายหนังทำมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิวัฒน์ สัยเทพ
 • นิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0616239159
 • เบอร์มือถือ
 • 0616239159
 • อีเมล์
 • questaek@hotmail.com