สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ.ไทย อินโนวา รับเบอร์ จก.
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้าแตะยางพาราสำหรับพระสงฆ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรทิพย์ ทรัพย์สมบูรณ์
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038666420
 • เบอร์มือถือ
 • 0886252261
 • อีเมล์
 • latomcap@hotmail.com