สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมพงษ์ จันทร์คง
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034766012
 • เบอร์มือถือ
 • 0816671222
 • อีเมล์
 • siwapornicecream@gmail.com