สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านวอยซ์ ลำโพง
 • อนุสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตจำหน่ายตู้ลำโพงกลางแจ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุสิทธิ์ กลางหมู่
 • อนุสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-7072184
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7072184
 • อีเมล์
 • dbx_sound@hotmail.com