สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา
 • วรรณพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรรณพร ชัยณรา
 • วรรณพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032810078
 • เบอร์มือถือ
 • 0847671397
 • อีเมล์
 • Hometea_27@hotmail.com