สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่ภูแสงทอง
 • ภานุพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • organicthaiiang
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภานุพงศ์ เร่งรัดกิจ
 • ภานุพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0846015923
 • เบอร์มือถือ
 • 0846015923
 • อีเมล์
 • nuphong_26@hotmail.com