สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กระเป๋าอินเทรนด์
 • สมใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าแฟชั่น ชาย/หญิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมใจ โพธิ์ทอง
 • สมใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-7985329
 • เบอร์มือถือ
 • 0877985329
 • อีเมล์
 • bumsomjaiphothong@gmail.com