สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่พิกุล
 • พิกุล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลำใยกวนผสมน้ำผึ้ง,ข้าวเม่าธัญพืช,ข้าวเม่าทรงเครื่อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช.,OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิกุล ปินทุกาศ
 • พิกุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8197099
 • อีเมล์
 • Biz_Club_lamphun@hotmail.com