สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห่มรัก
 • อนิรุทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817146620
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล
 • อนิรุทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0919984056
 • เบอร์มือถือ
 • 0919984056
 • อีเมล์
 • tuayai.pam@gmail.com