สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกแปรรูปป้าเสงี่ยม
 • เสงี่ยม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกและป้าร้าทอด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เสงี่ยม ม่วงประเสริฐ
 • เสงี่ยม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097835467
 • อีเมล์
 • pronnpA995@gmail.com