สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุราษฎร์ทูเดย์มีเดีย
 • ฉัตรวรุณธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 094-453-6964
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฉัตรวรุณธ์ คูเศรษฐวัฒน์
 • ฉัตรวรุณธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077-969669
 • เบอร์มือถือ
 • 094-453-6964,0845141669
 • อีเมล์
 • surattoday@hotmail.com