สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โสภาผ้าไทย
 • โสภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว โสภา ดอกจันทร์
 • โสภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0954389997
 • เบอร์มือถือ
 • 0954389997
 • อีเมล์
 • sduagjohn@hotmail.com