สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์
 • พิมพ์ชนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตุ๊กตาดินไทยประดิษฐ์ ถ่านดับกลิ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพ์ชนก ห้วยหงษ์ทอง
 • พิมพ์ชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-7671379
 • อีเมล์
 • ANN_DODEEDOUGH@HOTMAIL.COM