สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธ.มณโฑ ผ้าไหมและฝ้ายทอมือ
 • ไวพจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมและฝ้ายทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไวพจน์ ดวงจันทร์
 • ไวพจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09-3348-8748
 • เบอร์มือถือ
 • 09-3348-8748
 • อีเมล์
 • thormontho@gmail.com