สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำปลาหวาน ตรา SiRi
 • สิริกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปลาหวาน กะปิหวาน ตรา SiRi
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริกร วิสูตร
 • สิริกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896685359
 • เบอร์มือถือ
 • 0896685359
 • อีเมล์
 • Priny20@gmail.com