สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิจิตราราชาหมู
 • วารุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กุนเชียง,หมูทุบ,หมูหยอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วารุณี จาริยวงศ์
 • วารุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-0223845
 • เบอร์มือถือ
 • 088-0223845
 • อีเมล์
 • wijttra_rajahmhoo@hotmail.com