สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545529000041
 • ฐิตินันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สินค้าดี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47524
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฐิตินันท์ เพิ่มพัฒนากุล
 • ฐิตินันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054511116
 • เบอร์มือถือ
 • 0819514331
 • อีเมล์
 • c_titinun@hotmail.com