สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไอศครีมมะพร้าวอ่อนอัมพวา
 • รสรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศครีมในลูกมะพร้าว น้ำมะพร้าว น้ำผลไม้สดปั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รสรินทร์ มีนรัตนาคร
 • รสรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 099-4981382, 063-8956555
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com