สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต้นไม้ใบเตย
 • ย่านทราย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พืชผักเกษตร ใบเตย ต้นไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ย่านทราย นิยม
 • ย่านทราย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-5492291
 • อีเมล์
 • commercial_non@hotmail.com