สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1540100003421
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฉลิมศรี ของฝาก
 • เฉลิมศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าโอทอป ผลผลิต,ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นจันทร์
 • เฉลิมศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0860446872
 • อีเมล์
 • benbyeby@hotmail.com