สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครปอิ่มอุ่น
 • ณัฐรินีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0617212229
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐรินีย์ ยอดเพชร์
 • ณัฐรินีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0617212229
 • เบอร์มือถือ
 • 0617212229
 • อีเมล์
 • nattharinee.ming@gmail.com