สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว
 • ธัญภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะปิตราเรือไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร
 • ธัญภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0878031459
 • เบอร์มือถือ
 • 0878031459,0922703788
 • อีเมล์
 • kapirauthai@gmail.com