สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
 • สุจารี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปข้าวอินทรีย์,สบู่,แชมพูสมุนไพรและผักอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุจารี ธนสิริธนากร
 • สุจารี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 091-8617867
 • เบอร์มือถือ
 • 091-8617867
 • อีเมล์
 • sudonkan@gmail.com