สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715555000107
 • นฤภัค 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แฮปปี้สยาม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11041
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นฤภัค ชวเมตวรกุล
 • นฤภัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0826522614
 • เบอร์มือถือ
 • 0826522614
 • อีเมล์
 • narupak3@gmail.com