สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพชร
 • ประวิทย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร (ขนมไทย)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.มผช.ฮาลาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประวิทย์ เครือทรัพย์
 • ประวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-444074-5
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7965052
 • อีเมล์
 • joe.ed25@gmail.com