สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • ศูนย์ค้าส่งเด่นซาลาเปานครราสีมา
  • ศิราณี 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • จำหน่ายปลีก-ส่ง ซาลาเปา ขนมจีบ เฉาก๊วย
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อื่นๆ
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว ศิราณี บุญมาเจริญศิริ
  • ศิราณี 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 088-5945895
  • เบอร์มือถือ
  • 080-1733977
  • อีเมล์
  • pueng222_lovely@hotmail.com