สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์จากผ้าตำบลบางกระเบา
 • ดวงสมร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าและเครืองแต่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP และมผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
 • ดวงสมร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-6426341
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6426341
 • อีเมล์
 • duangsamorn_aud@hotmail.com