สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มาลองพะเยา
 • ผดุงเกียรติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายสินค้าออนไลน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894320073
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ผดุงเกียรติ ลอยศศิธรนันท์
 • ผดุงเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894320073
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • padungx51@gmail.com