สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0905559000797
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไทยเมอร์เชนไดส์
 • ภาณุฑัตต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09 9365 2295
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภาณุฑัตต์ เหรียญมโนรมย์
 • ภาณุฑัตต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 09 9365 2295
 • อีเมล์
 • panutatleung@gmail.com