สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านมีตังค์
 • ศุภมาส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop4ดาว,มผช.417/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศุภมาส กวีวิวัฒน์
 • ศุภมาส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0961630717
 • อีเมล์
 • suka_nok@hotmail.com