สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560300006497
 • ชื่อธุรกิจ
 • แก้วตา
 • อ่อนแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับซื้อพืชไร่ตามฤดูกาล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อ่อนแก้ว เมืองมูล
 • อ่อนแก้ว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-1340965
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • ornkaew2559@gmail.com