สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0305557001023
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ชื่นฟาร์ม จำกัด
 • เจตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ดแปรรูป, เห็ดสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจตน์ เทียนชูพงษ์
 • เจตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819310961
 • เบอร์มือถือ
 • 0819310961
 • อีเมล์
 • iamjadez@hotmail.com