สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1451000118511
 • ชื่อธุรกิจ
 • 1178bestshopping
 • นพชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอที คอม เครื่องเสียง และอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นพชัย สวัสดิ์นะที
 • นพชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0850801977
 • อีเมล์
 • 1178bestshopping@gmail.com