สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฮียศักดิ์กราฟฟิก
 • จิรนัทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตรายาง นามบัตร ฉลากสินค้า ป้าย เครื่องเขียน ถ่ายเอกสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิรนัทธิ์ ตุนมรรยาท
 • จิรนัทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023941558
 • เบอร์มือถือ
 • 0941469142
 • อีเมล์
 • sak0941469142@gmail.com