สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซุ้มเพชรสวย(Sumphetsuay)
 • กอบบุญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับอัญมณีเพชรแท้ทองแท้และเครื่องประดับอัญมณีเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. , OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กอบบุญ เกตุบุญลือ
 • กอบบุญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9309083
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9425630
 • อีเมล์
 • offchin@hotmail.com